HƯỚNG ĐẾN MỘT NHIỆM KỲ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,936

Ngày đăng: 23/07/2021

HƯỚNG ĐẾN MỘT NHIỆM KỲ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

Chiều nay, Ủy ban Khoa học Công nghê và Môi trường của Quốc hội khóa XV tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ nhất, tại nhiệm kỳ này, Ủy ban có 43 thành viên gồm 1 Chủ nhiệm, 3 phó Chủ nhiệm, 3 ủy viên thường trực, 1 Ủy viên chuyên trách.Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?