QUY CHẾ PHỐI HỢP TXCT CỦA ĐẠI BIỂU HĐND TP ĐÀ NẴNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,807

Ngày đăng: 21/07/2021

QUY CHẾ PHỐI HỢP TXCT CỦA ĐẠI BIỂU HĐND TP ĐÀ NẴNG

QUY CHẾ PHỐI HỢP TXCT CỦA ĐẠI BIỂU HĐND TP ĐÀ NẴNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?