KỲ HỌP THỨ 2 HĐND QUẢNG BÌNH KHÓA XVIII

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,914

Ngày đăng: 12/08/2021

KỲ HỌP THỨ 2 HĐND QUẢNG BÌNH KHÓA XVIII

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và đưa ra các giải pháp cho những tháng cuối năm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?