THỪA THIÊN HUẾ: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM TỚI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,739

Ngày đăng: 26/08/2021

THỪA THIÊN HUẾ: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM TỚI

THỪA THIÊN HUẾ: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM TỚI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?