ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK LẮK ĐỘNG VIÊN LỰC LƯỢNG TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,190

Ngày đăng: 22/09/2021

ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK LẮK ĐỘNG VIÊN LỰC LƯỢNG TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH

Nhằm động viên tinh thần và sẻ chia những khó khăn cùng các đơn vị, lực lượng tuyến đầu chống dịch để họ làm tốt hơn nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, sáng nay, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức thăm hỏi các đơn vị, lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?