HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI HỌP THÔNG QUA NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,138

Ngày đăng: 08/09/2021

HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI HỌP THÔNG QUA NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG

HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII đã khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề thông qua một số nội dung, trong đó có nhiều Nghị quyết quan trọng về kinh tế-xã hội, có tính chất đặt nền tảng cho sự phát triển của tỉnh trong 05 năm tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?