NGHỊ QUYẾT SỐ 03

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,169

Ngày đăng: 25/09/2021

NGHỊ QUYẾT SỐ 03

Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 về Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm 4 điều, trong đó cho phép sử dụng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?