TẬP TRUNG GIẢI PHÁP NÂNG CẤP Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,211

Ngày đăng: 25/09/2021

TẬP TRUNG GIẢI PHÁP NÂNG CẤP Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ

Bối cảnh dịch covid-9 đã cho thấy những hạn chế, bất cập của y tế tuyến cơ sở, đòi hỏi Chính phủ cần nhận diện đầy đủ và sớm có giải pháp cụ thể. Đây là nội dung nhận được nhiều quan tâm của các đại biểu tại phiên làm việc sáng nay giữa Thường trực Ủy ban Xã hội với Bộ Y tế, khi cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 68/2013 của Quốc hội liên quan đến chính sách pháp luật BHYT và thực hiện BHYT toàn dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?