TỈNH BÌNH THUẬN CẦN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,355

Ngày đăng: 10/09/2021

TỈNH BÌNH THUẬN CẦN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Thưa quý vị! Cần quyết liệt, chung sức, đồng lòng thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là đề nghị của Bí Thư - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Dương Văn An tại buổi làm việc với UBND tỉnh về tiến độ triển khai các dự án đầu tư công vốn ngân sách trung ương hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2021-2025.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?