GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT PHÒNG,CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 11,052

Ngày đăng: 24/01/2018

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT PHÒNG,CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?