QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 22-01-2018.

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 11,182

Ngày đăng: 23/01/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 22-01-2018.

Quốc hội với cử tri 22-01-2018.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?