QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 25-01-2018

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 11,264

Ngày đăng: 26/01/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 25-01-2018

Quốc hội với cử tri 25-01-2018

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?