QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 06-10: ĐỂ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VÙNG CAO LÀ CHÌA KHÓA TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG VIỆC THÚC ĐẨY GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 41,485

Ngày đăng: 10/10/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 06-10: ĐỂ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VÙNG CAO LÀ CHÌA KHÓA TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG VIỆC THÚC ĐẨY GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là ở vùng cao, các khu vực còn nhiều khó khăn chính là “chìa khóa” tạo bước đột phá trong việc thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững. Tuy nhiên, với nhiều khó khăn mang tính đặc thù, việc tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong vấn đề này vẫn được coi là một “bài toán khó”, cần những giải pháp lâu dài và mang tính căn cơ. Vậy những giải pháp đó là gì?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?