QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI PHÁT SÓNG NGÀY 13/10/2018- Y TẾ TƯ NHÂN QUẢN LÝ SAO CHO HIỆU QUẢ?

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 34,968

Ngày đăng: 15/10/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI PHÁT SÓNG NGÀY 13/10/2018- Y TẾ TƯ NHÂN QUẢN LÝ SAO CHO HIỆU QUẢ?

Chất lượng và hiệu quả của mạng lưới y tế cơ sở là một trong những vấn đề Quốc hội hết sức quan tâm. Do đó thời gian vừa qua, các cơ quan của Quốc hội đã tổ chức nhiều đoàn giám sát cũng như các phiên giải trình liên quan tới vấn đề này. Trong mạng lưới y tế cơ sở không thể không nhắc tới hệ thống y tế tư nhân. Vậy hệ thống y tế tư nhân đang hoạt động như thế nào, có đóng góp như thế nào và đang tồn tại những hạn chế cụ thể gì?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?