QUỐC HỘI CỬ TRI PHÁT SÓNG NGÀY 10/11/2018

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 48,180

Ngày đăng: 11/11/2018

QUỐC HỘI CỬ TRI PHÁT SÓNG NGÀY 10/11/2018

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 5 và dự kiến thảo luận, thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Dự thảo Luật sửa đổi lần này đã đưa ra nhiều điểm mới về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ nút thắt cản trở sự phát triển của giáo dục đại học hiện nay. Một trong những nội dung cốt lõi và cũng là mục tiêu quan trọng trong lần sửa đổi Luật Giáo dục Đại học lần này là vấn đề tự chủ đại học, trong đó có quy định về Hội đồng trường. Vậy Hội đồng trường hiện nay đang hoạt động như thế nào? Những sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Giáo dục Đại học liệu có khắc phục được những vướng mắc mà Hội đồng trường đang gặp phải hay không?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?