QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI PHÁT SÓNG 4/11/2018

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 38,330

Ngày đăng: 05/11/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI PHÁT SÓNG 4/11/2018

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Quốc Hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nhiều ý kiến tập trung đánh giá kết quả ba năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm và thảo luận chính là thực trạng đói, nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bởi thực trạng này đã kéo dài trong nhiều năm qua và thường được nêu ra trong rất nhiều báo cáo về kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, tuy nhiên đến nay vẫn không có nhiều chuyển biến. Được quan tâm như vậy nhưng tại sao tình trạng đói nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn tồn tại?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?