QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGAY 08/12/2018: CÓ NÊN BỔ SUNG DANH MỤC SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH VÀO PHẠM VI THANH TOÁN BHYT

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 41,910

Ngày đăng: 10/12/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGAY 08/12/2018: CÓ NÊN BỔ SUNG DANH MỤC SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH VÀO PHẠM VI THANH TOÁN BHYT

yếu tố cơ bản của tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội là nguồn nhân lực, mà nguồn nhân lực luôn luôn gắn liền với sự biến đổi dân số cả về số lượng và chất lượng. Hơn 10 năm qua, dân số Việt Nam luôn đạt được mức sinh thay thế, tức là mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2 con. Do vậy, trọng tâm công tác dân số đã được chuyển từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, tập trung nâng cao chất lượng dân số. Đây cũng là một trong những nội dung được đề cập tới trong dự thảo Luật Dân số đang được Quốc hội thẩm tra. Vậy tại thời điểm này, để triển khai mục tiêu nâng cao chất lượng dân số thì phải bắt đầu từ đâu?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?