QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI PHÁT PHÓNG 1/12/2018: PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU THCS CẦN GẮN VỚI DẠY NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 41,145

Ngày đăng: 03/12/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI PHÁT PHÓNG 1/12/2018: PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU THCS CẦN GẮN VỚI DẠY NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Phân luồng học sinh sau THCS được xác định là giải pháp để nâng cao chất lượng bậc học trung học phổ thông và hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Quan trọng là vậy nhưng đến nay chúng ta mới chỉ phân luồng được 10% học sinh sau THCS. Nguyên nhân nào dẫn tới thực trạng này? Các cơ quan ban ngành đã và đang đưa ra những giải nào để cải thiện số lượng học sinh được phân luồng sau tốt nghiệp THCS?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?