BÌNH THUẬN: GIÁM SÁT SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 11,471

Ngày đăng: 04/02/2018

BÌNH THUẬN: GIÁM SÁT SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?