QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 14-4-2018 - KIỂM SOÁT CHẶT VIỆC ĐÁNH BẮT HẢI SẢN ĐỂ THÁO DỠ THẺ VÀNG CỦA EU

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 23,215

Ngày đăng: 16/04/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 14-4-2018 - KIỂM SOÁT CHẶT VIỆC ĐÁNH BẮT HẢI SẢN ĐỂ THÁO DỠ THẺ VÀNG CỦA EU

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?