CẦN NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG VẤN ĐỀ ĐẢM BẢO VSATTP

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 27,302

Ngày đăng: 14/05/2018

CẦN NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG VẤN ĐỀ ĐẢM BẢO VSATTP

Chất lượng thực phẩm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, đến khả năng cạnh tranh của hàng hóa, nguồn động lực quyết định sự phát triển kinh tế – xã hội mà còn liên quan đến vấn đề văn hóa, đến an ninh chính trị xã hội và sự trường tồn của giống nòi… Do đó, nếu chỉ yêu cầu người tiêu dùng “nói không với thực phẩm không an toàn” thì vẫn chưa giải quyết được triệt để vấn đề ATTP; mà nó phải được bắt đầu từ người sản xuất và người chế biến, bởi chỉ có họ mới biết rõ đâu là sản phẩm sạch và đâu là không sạch. Cùng với đó các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương phải chung tay vào cuộc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?