QUỐC HỘI CỬ TRI NGÀY 05-05-2018- TRUY XUẤT NGUỒN GỐC ĐỂ TĂNG GIÁ TRỊ NÔNG SẢN VIỆT

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 25,530

Ngày đăng: 07/05/2018

QUỐC HỘI CỬ TRI NGÀY 05-05-2018- TRUY XUẤT NGUỒN GỐC ĐỂ TĂNG GIÁ TRỊ NÔNG SẢN VIỆT

Có thể khẳng định, việc dán tem truy xuất cho nông sản sẽ mang lại rất nhiều tiện ích, người nông dân sẽ không phải lo nông sản bị rớt giá, người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm an toàn, doanh nghiệp có lợi nhuận. Song, trên thực tế hiện nay số lượng nông sản hay sản phẩm khác được dán tem truy xuất vẫn còn rất hạn chế. Bởi vậy, đã đến lúc các cơ quan chức năng cũng như nhà sản xuất cần có các giải pháp đẩy mạnh thực hiện. Từ đó, góp phần khuyến khích sản xuất sản phẩm sạch, bảo đảm an toàn, truy xuất được nguồn gốc của sản phẩm trên thị trường, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?