QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 26/05/2018- TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU TÍNH SAO CHO HỢP LÝ

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 30,004

Ngày đăng: 29/05/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 26/05/2018- TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU TÍNH SAO CHO HỢP LÝ

Trong đề án cải cách Bảo hiểm xã hội được trình Hội nghị Trung ương 7, khóa XII có bàn tới hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu. Phương án 1, nâng tuổi nghỉ hưu của lao động nữ lên 60 và nam lên 62, lộ trình mỗi năm chỉ nâng thêm ba tháng. Phương án 2 là nữ nghỉ hưu ở tuổi 60, nam 65, lộ trình mỗi năm chỉ điều chỉnh nâng thêm bốn tháng, thời gian bắt đầu từ năm 2021. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý phương án tăng tuổi nghỉ hưu bình quân theo lộ trình. Vấn đề này sẽ còn tiếp tục được đặt ra trong lần sửa đổi, bổ sung bộ Luật Lao động 2012 trong thời gian tới đây.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?