HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI: NHIỀU VƯỚNG MẮC CẦN THÁO GỠ

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 30,155

Ngày đăng: 04/06/2018

HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI: NHIỀU VƯỚNG MẮC CẦN THÁO GỠ

Từ 1/7/2013, Luật Hợp tác xã (sửa đổi) ban hành năm 2012 chính thức có hiệu lực. Sau hơn 5 triển khai, hiện cả nước có hơn 19.000 hợp tác xã, thu hút trên 6 triệu thành viên tham gia. Doanh thu của Hợp tác xã và thu nhập của người lao động được cải thiện, tác động tích cực đến kinh tế hộ thành viên. Đóng góp của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã cho tăng trưởng GDP của cả nước trong hơn 5 năm qua đạt trên 4%, góp phần thực hiện xoá đói giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị tại cộng đồng. Tuy vậy, quá trình triển khai Luật vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, khiến các mô hình HTX chưa phát huy hết tiềm năng. Vậy những khó khăn và vướng mắc đó cụ thể là gì? Nguyên nhân chính của những khó khăn vướng mắc này nằm ở đâu?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?