QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGAY 21-07-2018/ TẠI SAO SÁCH LẬU, SÁCH GIẢ CÓ THỂ CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG SÁCH?

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 27,013

Ngày đăng: 25/07/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGAY 21-07-2018/ TẠI SAO SÁCH LẬU, SÁCH GIẢ CÓ THỂ CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG SÁCH?

Hành vi in sách lậu, sách giả đang diễn ra với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, nhà xuất bản, bạn đọc và các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Vấn đề đặt ra ở đây là, đã có rất nhiều Luật cũng như các văn bản dưới luật có những quy định điều chỉnh hành vi của các cá nhân và cơ sở in lậu sách, vậy tại sao thực trạng này vẫn tồn tại dai dẳng đến như vậy?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?