QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGAY 07/07/2018

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 25,315

Ngày đăng: 09/07/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGAY 07/07/2018

Người tiêu dùng giờ đây bị ngập trong các tiêu chuẩn và chứng nhận chất lượng. Để nhận biết được các chứng chỉ đó cũng khó không kém việc nhận biết chất lượng thực sự của sản phẩm. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm giờ đang trở thành xu hướng mạnh mẽ trên thị trường, bởi người tiêu dùng sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu có khả năng biết được chắc chắn thực phẩm mình ăn có xuất xứ từ đâu. Hiện một số thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM đã triển khai thí điểm việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu nhưng vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng cần phải bổ sung nhiều quy định cũng như thống nhất các tiêu chuẩn. Đặc biệt là nên cân nhắc tới việc quy định vấn đề truy xuất nguồn gốc trong Dự thảo Luật Trồng trọt đang được Quốc hội xem xét và cho ý kiến.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?