QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 25/08/2018 CẦN CÓ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÙ HỢP VỚI ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 32,277

Ngày đăng: 28/08/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 25/08/2018 CẦN CÓ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÙ HỢP VỚI ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam luôn coi công tác dân số là một trong những bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển toàn diện đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế xã hội hàng đầu, là yếu tố cơ bản để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người và toàn xã hội. Để đáp ứng nhiệm vụ quan trọng này, mạng lưới hàng nghìn cộng tác viên dân số tại mỗi tỉnh đã được hình thành. Vậy mạng lưới cộng tác viên dân số này hoạt động có hiệu quả không, họ đã và đang gặp phải những khó khăn và vướng mắc gì?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?