QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 28/07/2018- CẦN CÓ CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ HẠN CHẾ THỰC TRẠNG MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 29,021

Ngày đăng: 01/08/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 28/07/2018- CẦN CÓ CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ HẠN CHẾ THỰC TRẠNG MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

Cùng với công cuộc đổi mới đất nước, kinh tế - xã hội phát triển, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được triển khai có bài bản; hiệu quả. Do đó, thời gian qua Việt Nam đã đạt và duy trì được mức sinh thay thế một cách vững chắc. Chỉ tiêu 2,1 con/phụ nữ liên tục được giữ vững từ năm 2006 đến nay và luôn bảo đảm “mức sinh thay thế”. Mô hình gia đình hai con đang trở nên phổ biến. Bên cạnh những kết quả đó, chúng ta cũng đang phải đối mặt với hàng loạt những thách thức, trong đó đáng báo động là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Vậy tình trạng này đang diễn ra như thế nào và cần có những giải pháp gì để khắc phục?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?