QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 11/08/2018- KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NTM Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 22,998

Ngày đăng: 13/08/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 11/08/2018- KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NTM Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Sau 8 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của Việt Nam khởi sắc rõ rệt, hạ tầng kinh tế-xã hội được cải thiện, nhiều mô hình sản xuất mới đem lại thu nhập cao, đời sống nhân dân nông thôn có nhiều biến chuyển. Tuy nhiên tính đến 7/2018 cả nước vẫn còn 1.922 xã đạt dưới 10 tiêu chí, trong số này có nhiều xã thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Vậy số các tiêu chí các xã này chưa đạt cụ thể là những tiêu chí nào? Tại sao lại khó đạt được những tiêu chí này đến vậy?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?