SÁP NHẬP TRUNG TÂM DÂN SỐ-KHHGĐ TUYẾN QUẬN HUYỆN VỚI TRUNG TÂM Y TẾ: CẦN PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHÍ CỦA GIAI ĐOẠN DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 23,915

Ngày đăng: 06/08/2018

SÁP NHẬP TRUNG TÂM DÂN SỐ-KHHGĐ TUYẾN QUẬN HUYỆN VỚI TRUNG TÂM Y TẾ: CẦN PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHÍ CỦA GIAI ĐOẠN DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

Thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, nhiều tỉnh thành đã và đang tiến hành sáp nhập Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố thành Trung tâm Y tế huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế nhằm tinh gọn bộ máy, giảm các đầu mối, đáp ứng yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới. Vậy việc sáp nhập này đang được triển khai như thế nào? Những người làm trong ngành dân số nói gì về điều này và liệu có vướng mắc và khó khăn gì trong quá trình triển khai việc sáp nhập này hay không?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?