GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ THÚC ĐẨY NỀN KINH TẾ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG?

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 63,729

Ngày đăng: 28/10/2019

GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ THÚC ĐẨY NỀN KINH TẾ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG?

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 đã khai mạc và kết thúc tuần đầu với nhiều nội dung làm việc quan trọng. Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội và đông đảo cử tri cả nước chính là Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban kinh tế đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; xây dựng Kế hoạch năm 2020. Vậy 9 tháng năm 2019, các chỉ số kinh tế của Việt Nam có gì đáng chú ý? Những chỉ số phát triển kinh tế này đã được xem là bền vững hay chưa? Cần phải có những giải pháp căn cơ nào cho nền kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?