NÊN THÔNG QUA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI SỬA ĐỔI TẠI HAI KỲ HỌP

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 69,577

Ngày đăng: 25/11/2019

NÊN THÔNG QUA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI SỬA ĐỔI TẠI HAI KỲ HỌP

Theo chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) là một trong 12 dự án luật sẽ được thông qua tại kỳ họp lần này, tức là chỉ chỉ xem xét, cho ý kiến và thông qua tại một kỳ họp, đồng thời xác định thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật là ngày 01/6/2021 để bắt đầu triển khai thực hiện cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên sau khi cho ý kiến tại tổ vào sáng ngày 29/10 và tại hội trường vào chiều ngày 12/11, nhiều đại biểu cho rằng nên cân nhắc việc thông qua dự án luật này tại 2 kỳ họp thay vì thông qua ngay tại kỳ họp thứ 8. Vậy tại sao các đại biểu lại đề xuất như vậy? Ngoài Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) cần có thêm những giải pháp gì để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Quốc hội?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?