ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 52,931

Ngày đăng: 18/11/2019

ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Nằm cạnh biển Đông hàng năm nước ta phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong những năm gần đây, thiên tai có xu hướng bất thường hơn, gây tổn thất lớn về người và tài sản. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác phòng, chống thiên tai đã giúp giảm được thiệt hại rõ rệt, phù hợp chủ trương chuyển từ khắc phục hậu quả sang đẩy mạnh phòng, chống. Tuy nhiên, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai ở nước ta còn hạn chế

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?