AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 66,743

Ngày đăng: 23/12/2019

AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

Tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng từ lâu đã trở thành vấn đề đáng báo động. Đặc biệt hàng loạt sự cố xảy ra trong thời gian gần đây trong lĩnh vực xây dựng dân dụng cho thấy công tác đảm bảo an toàn lao động trên công trường xây dựng quy mô nhỏ vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Mặc dù Bộ luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Xây dựng và các thông tư của Bộ Xây dựng đã quy định rất rõ về vấn đề đảm bảo an toàn lao động trên công trường, nhưng tại sao xây dựng luôn là lĩnh vực đứng đầu danh sách tai nạn lao động của các địa phương?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?