CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI PHÁT SÓNG NGÀY 9/2/2019

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 34,015

Ngày đăng: 12/02/2019

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI PHÁT SÓNG NGÀY 9/2/2019

Lập pháp là một trong những chức năng cơ bản của Quốc hội nước ta. Với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập pháp của Quốc hội là yêu cầu có tính khách quan nhằm đáp ứng những nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Vậy trong năm 2018 công tác lập pháp của quốc hội có những điểm nhấn gì, các chuyên gia và cử tri nói gì về hoạt động này của Quốc hội?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?