CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI PHÁT SÓNG NGÀY 23/23/2019: NHỮNG SỬA ĐỔI VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 29,970

Ngày đăng: 25/03/2019

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI PHÁT SÓNG NGÀY 23/23/2019: NHỮNG SỬA ĐỔI VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)

, Bộ Luật Lao động (sửa đổi) là một trong những dự án luật dự kiến sẽ được xem xét và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, diễn ra vào tháng 5 tới đây. Theo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội trong lần sửa đổi này, vấn đề bình đẳng giới có nhiều nội dung được bổ sung và sửa đổi để phù hợp tới tình hình phát triển về kinh tế và xã hội trong nước và quốc tế. Vậy những nội dung được bổ sung và sửa đổi đó cụ thể là gì?Người lao động có phản ứng như thế nào trước những sửa đổi và bổ sung này?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?