LUẬT THƯ VIỆN GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 26,406

Ngày đăng: 05/04/2019

LUẬT THƯ VIỆN GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với khu vực và thế giới, vấn đề phát triển thư viện trường học được đề cập trong Dự thảo Luật thư viện dư kiến sẽ đưa ra tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khoá XIV năm 2019 tới đây là việc làm thiết thực và ý nghĩa để người trẻ Việt Nam dễ dàng tiếp thu văn hóa đọc, nâng cao hiểu biết, hội nhập cùng đất nước và khu vực.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?