BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP: NHẬN DIỆN NHIỀU THÁCH THỨC

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 28,031

Ngày đăng: 27/05/2019

BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP: NHẬN DIỆN NHIỀU THÁCH THỨC

Năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 58 về bảo hiểm nông nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/06. Theo đó, bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp nhằm khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm nông nghiệp và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài chính do các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên cho đến nay, việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp vẫn chưa được triển khai rộng rãi. Trước mong mỏi về bảo hiểm nông nghiệp của nhiều cử tri, quan điểm của đại biểu Quốc hội như thế nào?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?