ĐỂ GIÁO DỤC MẦM NON ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 36,126

Ngày đăng: 07/05/2019

ĐỂ GIÁO DỤC MẦM NON ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU

Trong một số năm gần đây, GDMN mới được quan tâm đúng mức góp phần tạo bước đột phá đáng kể trong nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tiễn giáo dục mầm non vẫn còn nhiều bất cập, nhất là cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Vậy đội ngũ giáo viên mầm non hiện nay đã đủ để đáp ứng với số lượng trẻ và lớp học ngày càng tăng như hiện nay hay chưa?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?