TẠI SAO TỶ LỆ KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ VẪN THẤP?

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 37,170

Ngày đăng: 04/06/2019

TẠI SAO TỶ LỆ KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ VẪN THẤP?

Theo báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV của Ban Dân nguyện được trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV sáng nay, thông qua 1.408 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, Ban Dân nguyện đã tập hợp được 2.293 kiến nghị của cử tri. Các kiến nghị này đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời cử tri theo quy định. 99,87% đã được phúc đáp. Tuy nhiên, chỉ có 191 kiến nghị của cử tri đã được giải quyết xong, chiếm 8,79%. Con số này nói lên điều gì trong công tác giải quyết khiếu nại, kiến nghị trong thời gian vừa qua?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?