TẠI SAO KHÓ DUY TRÌ TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG KHI TRIỂN KHAI NTM?

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 36,022

Ngày đăng: 04/06/2019

TẠI SAO KHÓ DUY TRÌ TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG KHI TRIỂN KHAI NTM?

Môi trường là tiêu chí thứ 17 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), với mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái ở khu vực nông thôn, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Mặc dù vậy, đây cũng là một trong những tiêu chí gặp nhiều khó khăn nhất trong quá trình thực hiện cũng như duy trì, đặc biệt là vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt. Vậy những khó khăn cụ thể đó là gì?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?