CẦN CÓ GIẢI PHÁP GÌ ĐỂ HẠN CHẾ THỰC TRẠNG CHẬM CHỄ BAN HÀNH VĂN BẢN DƯỚI LUẬT?

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 44,871

Ngày đăng: 18/07/2019

CẦN CÓ GIẢI PHÁP GÌ ĐỂ HẠN CHẾ THỰC TRẠNG CHẬM CHỄ BAN HÀNH VĂN BẢN DƯỚI LUẬT?

Sau mỗi kỳ họp của Quốc hội đều có hàng loạt Nghị quyết và Dự án luật được thông qua. Để những Nghị quyết và dự án luật này có thể đi vào cuộc sống, rất cần tới các văn bản dưới luật. Những văn bản dưới luật này thường do các Bộ ngành liên quan chịu trách nhiệm. Tuy nhiên thời gian qua có thực trạng chậm chễ trong việc ban hành các văn bản dưới luật dẫn tới việc triển khai Luật không hiệu quả. Cần phải có những giải pháp gì để hạn chế thực trạng này?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?