CẤP BÁCH GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ BOT GIAO THÔNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 40,579

Ngày đăng: 05/07/2019

CẤP BÁCH GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ BOT GIAO THÔNG

Bộ GTVT hiện đang quản lý 73 trong tổng số 88 trạm BOT giao thông trên cả nước. Trong đó Bộ thừa nhận 17 trạm đang có bất cập về vị trí, khoảng cách đạt trạm. Hiện Bộ GTVT đã có 5 phương án trình Chính phủ, tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, việc ưu tiên phương án giữ nguyên vị trí trạm, thực hiện giảm giá chung cho tất cả các phương tiện. Đây chỉ là 1 trong số những bất cập và là 1 trong những vấn đề nóng của các dự án BOT

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?