QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÀ Ở XÃ HỘI

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 55,388

Ngày đăng: 30/07/2019

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÀ Ở XÃ HỘI

Luật Nhà ở 2014 đã dành 1 chương để quy định về nhà ở xã hội, chính sách cho phát triển nhà ở xã hội cũng như đặt ra mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng nhà ở xã hội đảm bảo môi trường sống cho những đối tượng mua nhà là công nhân, người lao động thu nhập thấp, người có công với cách mạng….Điều đã đã cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với phát triển nhà ở xã hội và nâng cao chất lượng nhà ở cho những đối tượng chính sách, người thu nhập thấp, điều kiện khó khăn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?