CẦN ĐẦU TƯ TƯƠNG XỨNG VỚI TIỀM NĂNG CHO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 63,502

Ngày đăng: 23/08/2019

CẦN ĐẦU TƯ TƯƠNG XỨNG VỚI TIỀM NĂNG CHO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Ngành vận tải đường thủy đã đóng góp vào thành tựu tăng trưởng kinh tế bằng việc góp phần vào nâng cao hiệu quả của ngành logistics, thậm chí, sẽ có thể phát huy hiệu quả hơn nữa nếu được đầu tư thích đáng. Tuy nhiên, thực tế, ngành đường thủy Việt Nam dù rất tiềm năng, nhưng việc đầu tư thì vô cùng khiêm tốn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?