ĐẢM BẢO HIỆU LỰC HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 59,693

Ngày đăng: 01/08/2019

ĐẢM BẢO HIỆU LỰC HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tại kỳ họp thứ thứ 7, Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, xin ý kiến đại biểu về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương, trong đó có đề xuất của Chính phủ giảm số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Phó Trưởng Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh từ 02 người xuống còn 01 người. Đề xuất này đã nhận được nhiều quan tâm của dư luận.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?