PHÁT TRIỂN DU LỊCH_ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH NTM

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 64,438

Ngày đăng: 12/08/2019

PHÁT TRIỂN DU LỊCH_ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH NTM

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng do Chính phủ Việt Nam xây dựng và triển khai trên phạm vi nông thôn toàn quốc. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, thời gian qua Quốc hội cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, đồng thời tại mỗi kỳ họp đều giành nhiều thời gian cho việc thảo luận các nội dung liên quan tới việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia này. Vậy, sau 10 năm triển khai, hiện bộ mặt nông thông Việt Nam có gì thay đổi, để tiếp tục duy trì và phát huy những điểm sáng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thời gian tới nhiệm vụ chính của các địa phương, cơ quan ban ngành là gì?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?