TẠI SAO NGƯỜI DÂN KHÔNG MẶN MÀ VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 66,572

Ngày đăng: 09/08/2019

TẠI SAO NGƯỜI DÂN KHÔNG MẶN MÀ VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Tham gia BHXH tự nguyện góp phần giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động cho đối tượng tham gia.Tuy nhiên, thực tế cho thấy, số người tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu là lao động đã đóng BHXH bắt buộc, còn tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện còn rất thấp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?