CẦN CÓ GIẢI PHÁP GÌ CHO GIÁO VIÊN KHU VỰC DTTS VÀ MIỀN NÚI?

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 71,427

Ngày đăng: 10/01/2020

CẦN CÓ GIẢI PHÁP GÌ CHO GIÁO VIÊN KHU VỰC DTTS VÀ MIỀN NÚI?

Giáo dục là một trong những mục tiêu quan trọng được nêu rõ trong Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Vậy trong đề án này, mục tiêu giáo dục tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cụ thể là gì? Cần phải có những giải pháp cụ thể nào để có thể triển khai được một cách hiệu quả các mục tiêu này?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?