ĐỒNG BÀO MONG CHỜ ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG DTTS VÀ MIỀN NÚI TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 72,073

Ngày đăng: 30/01/2020

ĐỒNG BÀO MONG CHỜ ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG DTTS VÀ MIỀN NÚI TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ

Một trong những sự kiện nổi bật của Quốc hội năm 2019 là Quốc hội ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khơi dậy, phát huy năng lực nội sinh của đồng bào, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa miền ngược với miền xuôi. Vậy đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mong đợi gì ở đề án này? Cần phải làm thế nào để việc đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi hiệu quả, phát triển bền vững theo tinh thần của Nghị quyết đã đề ra?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?